Sociedade Bíblica de Portugal

eklogia – Polski

Modul A

eKlogia

Niebieska planeta, Żywe słowo, Zielony kościół

Inicjatywa Towarzystwa Biblijnego i A Rocha

Ekologia > niebieska planeta > nasz wspólny dom > niezbędna do naszego istnienia

Logos > żywe Słowo > pisma święte > światowym dziedzictwie

Eklezja > zielony kościół > chrześcijan jako obywateli i partnerów

WITAMY W EKlogii

Ziemia jest trzecią planetą od Słońca, o największej gęstości fizycznej i piątą co do wielkości z ośmiu planet w Układzie Słonecznym. Czasami jest określana jako Błękitna Planeta. Ziemia, będąca domem dla milionów gatunków żywych istot, w tym ludzi, jest jedynym ciałem niebieskim, w którym znane jest istnienie życia.

Jesteś TUTAJ.

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię.

Ziemia była bezładna i pusta;

ciemność panowała nad głębiną,

a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość!

I stała się światłość.

[...]

Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Rdz 1:1-3, 31ª

Czarny ekran, lektor: «Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bezładna i pusta;

ciemność panowała nad głębiną, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Wtedy Bóg powiedział: Niech się stanie światłość! I stała się światłość. » Rdz 1:1-3


Jesteś TUTAJ

A  TY jakbyś opisał naszą planetę jednym słowem?

Gdy oglądam Twoje niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś, – czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym syn człowieczy, że masz go w opiece?

Psalm 8,4-5

…wszechświat został stworzony Słowem Boga... Hebrajczyków 11:3

Bóg zobaczył, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. 1:31a

To bowiem, co w Nim niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, są od stworzenia świata widoczne w dziełach... Rz 1:20a.

A  TY co zrobiłbyś z tym ogromnym, pięknym i wyjątkowym dziedzictwem?

Modul B

Ciesz się... Kontemplować, doświadczaćj

Potem Pan Bóg zasadził ogród w Edenie na wschodzie i umieścił tam człowieka, którego ulepił. Pan Bóg sprawił, że wyrosły z ziemi wszelkie pięknie wyglądające drzewa o smacznych owocach... (Rdz 2, 8-9a)

Wiedzieć...  łączyć się, zbliż się[IZ1] 

Człowiek nazwał więc wszelkie bydło, ptactwo podniebne oraz wszystkie zwierzęta polne... (Rdz 2,20a)

Opiekować się...  Zachować, zarządzać

Potem Pan Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. (Rdz 2,15)

Konieczne jest aby WIEDZIEĆ.

Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły.   Albert Einstein

Myślałem tylko o myślach Boga za nim. Ponieważ my, astronomowie, jesteśmy kapłanami najwyższego Boga w odniesieniu do księgi natury...  Johannes Kepler.

Zarówno Pismo Święte, jak i natura są dziełami Boga. Są to książki napisane w różnych językach, o różnym przeznaczeniu. Pierwszy dotyczy tego, jak iść do nieba[IZ3] ; drugi dotyczy tego, jak iść do nieba[IZ4] .  Galileusz

Astronomia jest nie tylko przyjemna, ale także bardzo przydatna do poznania; nie można zaprzeczyć, że sztuka ta odsłania godną podziwu mądrość Boga.  Jan Kalwin

Wiedza ludzka jest niewystarczająca, a wnioski nauki nie mogą same wskazywać drogi do integralnego rozwoju człowieka. Benedykt XVI

“ziemia jest zasadniczo wspólnym dziedzictwem, którego owoce powinny służyć wszystkim.” (93) Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. (…) Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7).” (2)

“Ważne jest odczytywanie tekstów biblijnych w ich kontekście, we właściwej hermeneutyce, i przypominanie, że zachęcają nas one do „uprawiania i doglądania” ogrodu świata (por. Rdz 2, 15). Podczas gdy „uprawianie” oznacza oranie i kultywowanie, to „doglądanie” oznacza chronienie, strzeżenie, zachowanie, bronienie, czuwanie.” (67) (Francisek, Laudato Si)

Ty, ja, my i Ziemia:

Ogromny świat jest do odkrycia, cieszenia się i pielęgnowania.

I to jest nasz świat, dany nam, abyśmy dobrze nim zarządzali i przekazywali go następnym pokoleniom.

Ponieważ...

Do Pana należy ziemia i to, co ją zapełnia, świat i jego mieszkańcy.

(Psalm 24.1)

Modul C

Poznanie natury jest smieszny, stanowi wyzwanie, ale jest też inspirujące.

Poznaj nasze naturalne dziedzictwo!

Szacuje się, że około 43% ssaków, 23% ptaków, 48% i 63% jest pod ochroną/zagrożonych /są gatunkami zagrożonymi. Istnieje wiele zagrożonych gatunków, a wiele z nich już zaginęło, których nigdy już nie poznamy. Trudno docenić to, co zostało utracone, gdy nawet nie wiedzieliśmy, że istniało. Dlatego „A Rocha” była częścią wysiłków zmierzających do zidentyfikowania nowych gatunków w miejscach takich jak Papua Nowa Gwinea, gdzie podczas jednej ekspedycji w 2009 roku odkryto 200 nowych gatunków. (praca ta została wykonana we współpracy z Conservation International i innymi organizacjami)

Co się dzieje z klimatem na naszej planecie?

Pory roku mogą się zmieniać. Średnia temperatura może wzrosnąć. Miejsca zwykle zamarznięte mogą się roztopić. Tereny podmokłe mogą wysychać, a strefy suche mogą zostać zalane. Stewardzi klimatyczni, The Rock International

1/3 ludności świata nie ma dostępu do czystej wody pitnej

90 milionów ludzi cierpi z powodu skutków klęsk żywiołowych. Szacuje się, że w 2030 roku ta liczba wzrośnie do 350 mln.

150 milionów ludzi do 2050 roku stanie się uchodźcami ze względów na zmianę klimatu.

W Portugalii

2x - obszary zagrożone pustynnieniem wzrosły prawie dwukrotnie od 2000 r.
23,6 mln ton odpadów niekomunalnych wyprodukowanych w 2009 r.

74% - w latach 1995-2007 zużycie surowców wzrosło o około 74% (to około 106 mln ton)

4 miejsce - W 2008 roku Portugalia zajęła 4 miejsce pod względem największego wzrostu emisji gazów cieplarnianych od 1990  roku

511kg odpadów zostało śrdenio wyprodukowanych przez każdego z nas  w 2009 roku (to 1,4 kg/osoba/dzień)

60% całkowitej powierzchni Portugalii kontynentalnej jest zagrożone pustynnieniem (2021)

11,6% - w latach 2013-2021 zużycie surowców (163,9 mln ton, 2021)

14 miejsce - W 2020 roku Portugalia zajęła 14 miejsce w doświadczeniu największego wzrostu emisji gazów cieplarnianych

Energetyka i transport to główne sektory gospodarki odpowiedzialne za emisję zanieczyszczeń powietrza w Portugalii.

Za każdym razem, gdy pozwalamy stworzeniom wyginąć przez chciwość lub niedbalstwo, usuwamy coś wyjątkowego z Bożego samoobjawienia się w stworzeniu.  Dave Bookless (Dyrektor teologii, kościołów i zrównoważonych społeczności)

Krótko mówiąc, oto, co dzieje się w naszym pokoleniu:

1000000 - Gatunki znikają od 100 do 1000 razy szybciej niż w poprzednich czasach.

150 - wymarło unikalne typy organizmów. Codzienny.

60% ssaków i 1/3 gatunków, ptaków i ryb w Europie jest zagrożonych

81% światowych strumieni, rzek i jezior jest zanieczyszczonych. Wiele ekosystemów na obszarach nadbrzeżnych zniknęło.

20% ludności świata zużywa 80% zasobów planety.

Wynik? Utrata RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ

Co tracimy, gdy gatunki wymierają, siedliska są niszczone, gdy ekosystemy są niszczone?

Mieszkańcy Ziemi wyczerpali we 27 września 2011 (28 lipca 2022) więcej zasobów naturalnych niż planeta zapewnia im rocznie. Z ekologicznego punktu widzenia wydaliśmy całoroczną pensję, a do końca pozostał jeszcze kwartał roku.  Globalna sieć śladu węglowego

Wielu z nas żyje nadal, jeśli nie w nieświadomości jutra, to przynajmniej z przekonaniem, że to, co jest zniszczone, zawsze można naprawić. Jean-Louis Schlegel (socjolog religii)

Większość z siedmiu miliardów ludzi, którzy obecnie żyją na Ziemi, słusznie marzy o naszym wygodnym i konsumpcyjnym modelu zachodniego życia; Jednak niemożliwe jest rozszerzenie tego modelu na wszystkich: zajęłoby to trzy planety!  Luísa Schmidt (socjolog)

Oddzielone od Słowa życia, życie jest coraz bardziej zagubione.

Ile planet Ziemi potrzebujemy? W Portugalii: 2,88 (2021)

Pomiar naszych ekologicznych zachowań, naszego stylu życia, naszych nawyków konsumpcyjnych i sposobu, w jaki korzystamy z zasobów, nazywa się "śladem ekologicznym". Wiadomości nieustannie przypominają nam, że ludzie pozostawiają gigantyczny ślad na planecie.

Czy znasz ślad ekologiczny swojego kraju?

Portugalia: 4.5 ha

Czy wiesz, jaka jest wartość porównawcza twojego śladu ekologicznego z osobą w

USA i Timor Leste?

USA: 8 ha

Timor Leste: 0,4 ha

Statystyki 2007 - Living Planet 2010

1 ha = 1 boisko do piłki nożnej

Atualização (2021)

Portugal 4,6 ha

Qatar: 14,27 ha

Yemen 0,51 ha

Modul D (tunel)

Dzięki Bogu, są też dobre wieści,

jest nadzieja!

GŁOSY NADZIEI

Nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Paradoksalnie to, czego nie znamy, jest jednym z niewielu pozostałych źródeł nadziei.  Viriato Soromenho-Marques (profesor Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

Badania wykazały, że jedną z najbardziej uderzających cech osobowości wśród ekologów jest lęk. Podejście chrześcijańskie jest zupełnie inne: jest świętowaniem, wdzięcznością i nadzieją.  Peter Harris (teolog, założyciel A Rocha)

Można mieć nowy rodzaj świata, świat, w którym będzie więcej współczucia, więcej łagodności, więcej troski, więcej śmiechu, więcej radości dla całego Bożego stworzenia, ponieważ to jest marzenie Boga.  Desmond Tutu (arcybiskup, Pokojowa Nagroda Nobla)

Co jest źródłem nadziei chrześcijan?

(zgodnie z Biblią)

W DOBRYCH RĘKACH

W Jego ręku jest tchnienie wszystkiego, co żyje, i duch każdego człowieka. (Hi 12, 10)

POGODZIĆ WSZYSTKO

Jezus przyszedł i zapoczątkował nowy etap w historii, umożliwiając nam pojednanie ze Stwórcą i resztą stworzenia.

Ponieważ Bóg uznał za stosowne być w pełni obecnym w swoim Synu, a także przez Niego pojednać ze sobą wszystko, co istnieje na ziemi i w niebie, czyniąc pokój przez swoją krew na krzyżu. (zob. Kol 1,19-20)

CAŁKOWITE SPEŁNIENIE WSZECHŚWIATA

Lud Boży (Kościół) odgrywa aktywną rolę jako budowniczy pokoju, promując i ukazując pojednanie, żyjąc jako wspólnota, która pielęgnuje i wskazuje na zmianę mentalności, postaw i zachowań.

On [Bóg] objawił nam tajemnicę swojej woli według swego upodobania, którą zamierzył w Chrystusie, aby została wcielona w życie, gdy czasy się wypełnią — aby przynieść jedność wszystkim rzeczom w niebie i na ziemi pod Chrystusem.  (zob. Ef 1, 9-10)

Czego możemy się spodziewać (zgodnie z Biblią)

Stworzenie zostało poddane niewoli niszczącego zepsucia

Ziemia została przeklęta z powodu ludzkiego buntu

Ziemia jęczy i cierpi pod tym ciężarem.  (przeczytaj List do Rzymian 8,22)

ALE...

... ALE

...że również ono będzie wyzwolone z niewoli rozkładu do wolności chwały dzieci Boga. (Rz 8,21)

WTEDY

zainauguruje "nowe niebo" i "nową ziemię", gdzie zamieszka sprawiedliwość

 i znikną wszelkie ślady grzechu i jego konsekwencji.

Wszystko w tym nowym stworzeniu będzie spoczywać w mocy odkupienia, a nie, jak w pierwszym stworzeniu, w dobroci stworzenia

Modul E

Poznawanie natury, cieszenie się nią, dbanie o nią jest częścią naszej chrześcijańskiej natury, jest częścią naszego DNA

ponieważ jest to zapisane w Piśmie Świętym, które uczy nas i prowadzi. Dlatego chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe są

NATURALNYMI PARTNERAMI

społeczeństw i wszystkich ludzi dobrej woli, walczących o zachowanie i zarządzanie ogromnym i niezastąpionym dziedzictwem naturalnym, jakim jest planeta Ziemia, nasz wspólny dom.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Wszyscy musimy stać się partnerami w odważnym wysiłku zmiany samych fundamentów naszej cywilizacji. Jestem jednak głęboko przekonany, że prawdziwa zmiana jest możliwa tylko wtedy, gdy zaczyna się wewnątrz tego, kto ją proponuje.  Al Gore

Religie kierują i kierują sposobem, w jaki myślimy, zachowujemy się i przeżywamy nasze życie. [...] WWF współpracuje z przywódcami religijnymi i wspólnotami wyznaniowymi, którzy najlepiej wyrażają etyczne i duchowe ideały wokół świętej wartości Ziemi i jej różnorodności. Program Świętej Ziemi WWF

Bank Światowy z dumą wspiera innowacyjny proces angażowania głównych grup wyznaniowych w ochronę środowiska – podejście, które do tej pory okazało się bardzo obiecujące. Wyznania i środowisko", Wsparcie Banku Światowego 2000-05

Mamy nadzieję i wierzymy, że zarówno grupy wyznaniowe, jak i organizacje ochrony przyrody mogą skorzystać z partnerskiej współpracy w celu rozpoznania i ochrony świata przyrody, który stanowi taką inspirację dla tak wielu osób. Nik Lopoukhine: Przewodniczący Światowej Komisji ds. Obszarów Chronionych

Wspólnoty wyznaniowe, samorządy, szkoły, organizacje ekologiczne, przedsiębiorstwa .... NATURALNI partnerzy w walce o nasze dziedzictwo naturalne, w naszym mieście, na naszej planecie.

Wchodzisz w to?

Modul F

Tutaj możesz obliczyć swój ślad ekologiczny.

Sociedade Bíblica de Portugalv.4.16.16
Siga-nos em: